Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa MEBELMAX

Beneficjent w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, naboru RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19 otrzymał dofinansowanie dla projektu pn.:Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa MEBELMAX.
W ramach projektu objętego dofinansowaniem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaplanowano i przeprowadzono uzbrojenie terenu na potrzeby budowy nowej hali produkcyjnej.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało się przeprowadzić prace ziemne, brukarskie, ułożyć linie elektryczne i telekomunikacyjne.

« wróć