Inwestycja w OZE w przedsiębiorstwie MEBELMAX

Wnioskodawca w oparciu o udzielone dofinasowanie unijne zrealizował projekt o nazwie „Inwestycja w OZE w przedsiębiorstwie MEBELMAX”w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z działania Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach naboru RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% w oparciu o pomoc de minimis. Cel projektu, który został zrealizowany zakłada „Wzrost udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Wnioskodawcy poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40kW”.
W ramach niniejszego projektu udało się zrealizować inwestycję w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40kW zlokalizowanej na dachu hali produkcyjnej należącej do przedsiębiorstwa Mebelmax w miejscowości Barcikowo gm. Dobre Miasto.« wróć